תעודות

לחגוג בחום את חברתנו, Hebei Hanchang Mining Machinery Co., Ltd., עברה את הסמכת מערכת ניהול האיכות ISO9001 ואת הסמכת מערכת ניהול ובטיחות תעסוקתית OHSAS18001 ב -1 בספטמבר 2017. זה מצביע על כך שחברתנו הגיעה לסטנדרטים בינלאומיים בשילוב של מערכות ניהול שונות ויכולות להמשיך לספק ללקוחות מוצרים מוסמכים צפויים ומספקים. יחד עם זאת, הדבר מעיד על כך שחברתנו הקימה מערכת ניהול בריאות ובטיחות תעסוקתית מלאה, עברה את הביקורת של גוף ההסמכה וקיבלה את הפיקוח על החברה והתעשייה.

20191119053033737
20191118071409804
20191120083944270
20191120084118520
20191120084044775
20191120084015165