מזל טוב לעמיתים במחלקה הטכנית שזכו בתה הטכני

פרס הקבוצה

ברכות לעמיתים במחלקה הטכנית על זכייתם בפרס הצוות הטכני departments מחלקות אחרות ילכו בעקבותיהם.

IE${24`MUM}QAVK)OMBTG3M


זמן פרסום: 23 בינואר 2021