ייצור סביבתי

חברתנו מקפידה על תפיסת ידידותיות סביבתית ושימור משאבים. לאחרונה מצב ההגנה על הסביבה עגום, חברתנו מגיבה בחיוב ומבצעת את ייצור הגנת הסביבה.

1. בטל מתקנים מיושנים והציג ציוד מתקדם. אנו מבטלים מתקנים מיושנים ומכניסים ציוד מתקדם לתקופה קבועה כדי לשפר את יעילות הייצור, תוך הפחתת קצב הגרוטאות בו זמנית מבינים אפס זיהום ומיקרו פליטה בייצור.

2. הכן סחורות לעמוד בתאריך המסירה המוסכם עם הלקוחות באופן פעיל. הכן סחורה מראש להזמנות קבועות כדי להבטיח שניתן להשיג רכיבים מספקים בזמן להמשך עיבוד והרכבה, כדי להבטיח אספקת סחורה ללקוחות בזמן.


זמן פרסום: 23 בינואר 2021